Apr 01, 2020

越南人才招募 Tuyển dụng nhân viên Việt Nam từ Liên hợp khoa học kĩ thuật Pegatron

►職缺消息: 和碩104(越南)   
►Thông tin tuyển dung: Pegatron 104 (Việt Nam)
►填寫履歷請掃DM上的QR code或直接點選此網頁或是將履歷寄至pegatronhr@pegatroncorp.com
►Vui lòng quét mã vạch trên DM hoặc trực tiếp truy cập vào trang web để nhập thông tin cá nhân, hoặc có thể gửi thông tin cá nhân vào địa chỉ email pegatronhr@pegatroncorp.com

Mar 08, 2019

最新招募活动

和硕有傲视同业的专业代工能力及服务质量,更积极布局全球,创造新科技世代。 鼓励胸怀大志的毕业新鲜人加入和硕,在这里,我们提供个人化的学习课程,为你的梦想筑路, 也提供优渥奖酬及多元福利,满足你的生活所需。和硕联合科技 欢迎新鲜人的你一起到和硕大显身手!


Jan 17, 2017

中高阶转职专区

加入和硕,共赢未来 和硕联合科技,欢迎您的全心投入! 和硕不仅拥有代工的坚实基础,更怀抱创新科技的宏大蓝图,现在,正在世界级的舞台发光发热,您,怎能缺席?和硕强调『先有一流的人才,才有一流的公司』,和硕明白『优秀的主管是公司成长的最大动能』,在这里,我们提供您大展长才、充分发挥的最佳舞台,在这里,我们提供您礼遇及畅通的转职管道您不用担心个人资料曝光,我们并将优先为您安排、处理。 详细职务讯息请电邮 pegatronhr@pegatroncorp.com